Artefiletika - pro děti a mládež

Artefiletické programy jsou určeny pro děti mateřských i základních škol a mládež na středních školách.

tanečně-pohybový program pro děti čára Obecné cíle jsou:
 • relaxace
 • soustředění, uzemnění
 • vyjádření emočních stavů
 • experimentování
 • rozvoj kreativity
 • reflexe
 • sdílení zážitků
 • spontaneita
 • podpora osobnosti v jedinečnosti
 • komunikace ve skupině
 • spolupráce ve skupině


Čáry, máry, tvary

Soubor výtvarných her zaměřených na relaxaci a poznávání skupiny. Postavení každého ve skupině je rovnocenné. Poznávání svých spolužáků nebo kamarádů z jiného pohledu. Učení se toleranci.

Výtvarná rozjímání

Vyjádřit se výtvarně je mnohem jednodušší než slovy.

Paleta barev

Jak vznikly barvy, propojení barev v běžném životě, charakteristika a význam barev, terapie barvami.

Safari

tanečně-pohybový program pro děti

Kouzelník vypráví příběh o zvířatech africké fauny, jak ke svému zabarvení přišla. Hra s barvami, kožichy a básničkami. Děti si vyzkouší různé kvality pohybu a zroveň se naučí pozorovat své okolí a nacházet inspiraci k pohybu kolem sebe. Tvorba, podpora fantazie a společná improvizace. Rekvizity, pomůcky. Dále platí obecné cíle pro děti, viz výše.Další programy najdete v sekci "tanec".
(c) 2010 Marcela Sovadinová, Pavel Nowak